Jesteś tutaj: Bip -> Majątek Skarbu Państwa
Majątek Skarbu Państwa

MAJĄTEK

Majątek na dzień 31 grudzień 2018r.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

  • nieruchomość położoną w Wąbrzeźnie obręb nr 1 przy ul. 1 Maja 46, oznaczoną jako działka nr 218/7, o powierzchni 20211 m², zabudowaną budynkiem, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie prowadzona jest Księga Wieczysta KW 28713.

Wartość środków trwałych w wartości początkowej wynosi 451 044,98 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 165 011,34 złotych.