Jesteś tutaj: Bip -> Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wąbrzeźnie działa na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie Nr 9 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad stosowania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.).